பார்வை அற்றோர்களின் ஹஜ் வெற்றிகரமாக நிறைவு...

 
ரியாத்தில் உள்ள பார்வையற்றோருக்கான தேசிய சங்கம் (கஃபீஃப்) இந்த ஆண்டு ஹஜ் யாத்திரையை மேற்கொள்வதற்காக 42 பார்வையற்ற ஆண்களும் பெண்களும் அவர்களது தோழர்களுடன் சேர்ந்து நிதியுதவி அளித்தது.


பார்வையற்ற யாத்ரீகர்கள், ஜமாரத்தின் மீது கல்லெறிதல் மற்றும் தவாஃப் அல்-விடா (பிரியாவிடை சுற்றுதல்) உட்பட அனைத்து ஹஜ் சடங்குகளையும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வசதியுள்ள சேவைகளுக்கு மத்தியில் செய்தனர்.


கஃபீஃப் நிர்வாக மற்றும் நிதி விவகாரங்களின் இயக்குனர் அப்துல் அஜீஸ் அல்-முபாரக், இந்த ஆண்டு ஹஜ்ஜை வெற்றிகரமாக ஏற்பாடு செய்ததற்காக சவுதி அரேபியாவின் தலைமை மற்றும் இந்த பருவத்தில் பணியாற்றிய அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.


பார்வையற்ற யாத்ரீகர்களின் சிரமங்களை சமாளித்து எளிதாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட மனசிக் திட்டத்தின் மூலம் இந்த ஹஜ்ஜின்போது சங்கம் பங்கேற்றது, இதனால் அவர்கள் தங்கள் கடமைகளை வசதியாக செய்ய முடிந்தது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.