இஸ்லாத்தை தழுவினார், இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வீரர் (வீடியோ)
அமைதியின் மார்க்கமாகிய இஸ்லாத்தை தழுவினார் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வீரர் ஜோன் பிராய்ர்ஸ்டோ.

Jonny Bairstow convert islam

அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

இஸ்லாத்தை தழுவினார், இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வீரர் (வீடியோ) இஸ்லாத்தை தழுவினார், இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வீரர் (வீடியோ) Reviewed by NEWS on January 12, 2018 Rating: 5