திகனை தாக்குதலில் 5 கோடி இழந்த பர்ஹான் ஹாஜி புதிய கடை திறப்பு!


திகனை தாக்குதலில் 5 கோடி இழந்த பர்ஹான் ஹாஜி புதிய கடை திறப்பு. குறித்த கடையின் படங்கள் கீழே.....தக்வா முஸ்லிம்
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...