அம்பாறை பள்ளிவாசலுக்கு முடிந்தவர்கள் உதவுங்கள்; கணக்கிலெடுக்க யாருமில்லை!


இனாவதிகளின் தாக்குதலுக்கு உள்ளான அம்பாறை பள்ளிவாசலுக்கு பல அவசர தேவைகள் உள்ளது, முடிந்த தனவந்தர்கள் இதற்கு உதவ முடியும்

பள்ளிவாசல் மதில், பள்ளிவாசலுக்கு சி.சி.ரி.வி கெமரா, கணணி, பிரிண்டர், சிறிய சவுண்ட் சிஸ்டம் என்பன அவசராமாக தேவைப்படுகிறது.

இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...