පොලිස්පතිගේ විරෝධය ගැන කොමිසම අමාත්‍යංශ ලේකම්ගෙන් කරුණු විමසයි

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවෙන් වැඩ බලන නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් ලෙස පත් කිරීමට අනුමැතිය දුන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන්   එම තනතුරට පත් කිරීමට පොලිස්පතිවරයා කටයුතු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිය හා සාමය අමාත්‍යංශ ලේකම්ගෙන් නිරීක්ෂණ හා නිගමන ඉල්ලා ඇතැයි ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ ආරංචි මාර්ග කියයි.

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව ලබන 23 වැනි දා රැස්වී මේ ගැන සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බැවින් ඊට පෙර එක් එක් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණ හා නිගමන එවන ලෙසත්, නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් ලෙස පත් කරනවාට පොලිස්පතිවරයා විරෝධය දැක්වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් දෙදෙනකු එම තනතුරට පත් නොකිරීමට  කාරණා ඇත්නම් අදාළ ලියකියැවිලි ද සමග ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් පොලිස් කොමිෂන් සභාව නීතිය හා සාමය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්ට දැනුම් දී තිබේ.
ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් වන ඊ. ජයසූරිය, ගාමිණී පෙරේරා,  අනුර අබේවික්‍රම,  පාලිත සිරිවර්ධන සහ මෙවන් සිල්වා  යන මහත්වරුන් එලෙස වැඩ බලන නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් ලෙස පත් කිරීමට ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව පොලිස්පතිවරයාට දැනුම් දී තිබිණි.
නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පුරප්පාඩු හයක් සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් හය දෙනකුගේ නම් නීතිය හා සාමය අමාත්‍යංශයෙන් මීට පෙර එවා තිබිණි. එක් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයකු විශ්‍රාම ගැනීම නිසා ඉතිරි පස් දෙනා වැඩ බලන නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් ලෙස පත් කිරීමට ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව මීට පෙර තීරණය කළේය.
එම ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් අතර සිටින කිලිනොච්චිය කොට්ඨාස භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී පාලිත සිරිවර්ධන මහතා සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ගාමිණී පෙරේරා මහතා වැඩබලන නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් ලෙස පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයා විරෝධතා දැක්වූ බවත්, එය යලි සලකා බලන ලෙස පොලිස්පතිවරයා ඉල්ලා සිටි බවත් ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ ආරංචි මාර්ග කියයි.
කිලිනොච්චිය කොට්ඨාස භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී පාලිත සිරිවර්ධන මහතා තමාට පොලිස්පතිගෙන් අසාධාරණයක් වූ බව කියමින් මීට පෙර අධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කර තිබිණි. පොලිස්පතිවරයා පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකය හරහා තමාට එරෙහිව අසාධාරණ ලෙස පළිගන්නා බව කියමින් පාලිත සිරිවර්ධන මහතා ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක් ද ඉදිරිපත් කර තිබිණි. නියෝජ්‍ය පොලිස්පති පෙරේරා මහතාට පොලිස්පතිවරයා ලබා දුන් ස්ථාන මාරුවක් ඒ මහතා පොලිස් කොමිෂන් සභාවට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර අවලංගු කරගෙන තිබිණි.
ඔවුන් දෙදෙනා වැඩබලන නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් ලෙස පත් කිරීමට ගත් තීරණය ගැන   යළි සලකා බලන ලෙස පොලිස්පතිවරයා කොමිෂන් සභාවෙන් මීට පෙර ඉල්ලීමක් කර තිබිණි. එම ඉල්ලීමෙන් පසු කොමිෂන් සභාව ඒ ගැන යළි සාකච්ඡා කර මීට පෙර කොමිසම විසින් ගනු ලැබූ තීරණය වෙනස් නොකරන බැවින් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් පස් දෙනා වැඩබලන නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් ලෙස පත් කරන ලෙස කොමිසම පොලිස්පතිවරයාට ලිඛිතව දැනුම් දුන්නේය.
එම තීන්දුව යළි සලකා බලන ලෙස පොලිස්පතිවරයා දැනුම් දුන් බවත්, ඒ අනුව එම නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණ හා නිගමන ඉල්ලා නීතිය හා සාමය අමාත්‍යංශ ලේකම්ට ලිපියක් යැවූ බවත්, ලබන 23 වැනි දා කොමිෂන් සභාව රැස්වූ පසු ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන බවත් ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ උසස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.
පොලිස්පතිගේ විරෝධය ගැන කොමිසම අමාත්‍යංශ ලේකම්ගෙන් කරුණු විමසයි පොලිස්පතිගේ විරෝධය ගැන කොමිසම අමාත්‍යංශ ලේකම්ගෙන් කරුණු විමසයි Reviewed by NEWS on April 15, 2018 Rating: 5