නවකවදය නැවැත්වීමට දැඩි නීති ගෙනවා


මිනීමරු නවකවදය නැවැත්වීමට දැඩි නීති ළඟදීම ගෙනඑන බවත් නවකවදයට තමාගෙන් කිසිදු සමාවක් නොලැබෙන බවත් උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී  (8) පැවසීය.
 
දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරද්දී සමාව ඉල්ලා ගෙන නොඑන්නැයි මව්පියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් ඇමැතිවරයා කීය.
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...