றிம்ஜானுக்கு எதிராக SLTJ சகோதரர்கள் போராட்டம்; றிம்ஜானுக்கு எதிராக திரளவும் அழைப்பு

2018.07.06 வெள்ளி 

ஐ.நா வரையும் சென்று எமது அமைப்பிற்கு எதிராக பேராட்டம் நடாத்திய மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் ஆசுக் றிம்ஜானுக்கு எதிராக தமது அமைப்பை திரளுமாறு கிழக்கிலுள்ள SLTJ சகோரர்கள் அழைப்பு விடுத்து இ்ன்று ஜூம் ஆ அதாழுகையை தொடர்ந்து பேராட்டம் ஒன்றை முன்னெடுததனர்.

றிம்ஜானுக்கு எதிராக SLTJ சகோதரர்கள் போராட்டம்; றிம்ஜானுக்கு எதிராக திரளவும் அழைப்பு றிம்ஜானுக்கு எதிராக SLTJ சகோதரர்கள் போராட்டம்; றிம்ஜானுக்கு எதிராக திரளவும் அழைப்பு Reviewed by NEWS on July 06, 2018 Rating: 5