උතුරු අන්තාලාන්තික් ගිවිසුම් සංවිධානය හෙවත් නේටෝ සංවිධානයට සමාන


උතුරු අන්තාලාන්තික් ගිවිසුම් සංවිධානය හෙවත් නේටෝ සංවිධානයට සමාන අයුරින්, තමන්ට හිතවත් මැදපෙරදිග රටවල් එක් කරගනිමින් ‘අරාබි නේටෝ’ සංවිධානයක් පිහිටුවීමට ට්‍රම්ප් සූදානම් වෙයි.
මෙහිදී සෞදිය සහ ඊශ්‍රායලය ප්‍රමුඛත්වයක් ගෙන කටයුතු කරනු ඇති බව ද පැවැසෙයි. මෙම ‘අරාබි නේටෝව’ කලාපීය ආරක්ෂක කටයුතු පමණක් නොව දේශපාලනික කටයුතු සොයා බලා අවශ්‍ය විටදී එම කටයුතුවලට මැදිහත් වනු ඇති බව ධවල මන්දිරය නිකුත් කළ වාර්තාවක දැක්වෙයි.
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...