பிரதமரின் செயலாளர் அதிரடியாக நீக்கம் - மைத்திரியின் அடுத்த அதிரடி

பிரதமரின் செயலாளர் ஈ.எம்.எஸ்.பி. ஏக்கநாயக்க அந்த பதவியில் இருந்து உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் நீக்கப்பட்டுள்ளார். 

அரசியலமைப்பின் 51(1) இலக்க சரத்தின் படி அவரை அந்தப் பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கு ஜனாதிபதி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார். 

இது தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.பிரதமரின் செயலாளர் அதிரடியாக நீக்கம் - மைத்திரியின் அடுத்த அதிரடி பிரதமரின் செயலாளர் அதிரடியாக நீக்கம் - மைத்திரியின் அடுத்த அதிரடி Reviewed by Ceylon Muslim on October 27, 2018 Rating: 5