ත්‍රීරෝද රථයෙන් මෝටර් රථයට මාරුවීමට රජයෙන් ලක්ෂ 20ක ණයක්…

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ත්‍රීරෝද රථ හිමියන්ට කුලී රථ සේවයේ යෙදවීම සඳහා කුඩා මෝටර් රථයක් ලබා ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ 20ක ණයක් ලබාදෙන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සඳහන් කරයි.
වයස අවුරුදු 35 ට වැඩි ත්‍රීරෝද රථ හිමියන්ට මේ සඳහා අයැදුම් කළ හැක.
අදාළ ණය මුදල සඳහා වන පොලියෙන් 75% ක් රජය විසින් දරනු ලබයි.
මීට අමතරව විදේශ සේවා නියුක්තිකයන් වෙනුවෙන් නිවසක් ඉදිකර ගැනීම වෙනුවෙන රුපියල් කෝටියක් දක්වා ණය පහසුකමක්ද ලබාදීමට නියමිත අතර එම ණය ආපසු ගෙවීමේදී වසර දෙකක සහන කාලයක් ලැබෙනු ඇත.
වසර 15ක් දක්වා මෙම ණය ආපසු ගෙවීමට කාලය ද ලබාදීමට කටයුතු සලසා තිබේ
ත්‍රීරෝද රථයෙන් මෝටර් රථයට මාරුවීමට රජයෙන් ලක්ෂ 20ක ණයක්… ත්‍රීරෝද රථයෙන් මෝටර් රථයට මාරුවීමට රජයෙන් ලක්ෂ 20ක ණයක්… Reviewed by Ceylon Muslim on January 28, 2019 Rating: 5