தலைப்புச் செய்தி

Post Top Ad

Your Ad Spot

Mar 21, 2019

வோர்ட் பிளேஸ் வீதிக்கு பூட்டு..கொழும்பு வோர்ட் பிளேஸ் வீதி தற்போது தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளதாக அத தெரண செய்தியாளர் கூறியுள்ளார். 

பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு அருகில் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மேற்கொண்டுள்ள ஆர்ப்பாட்டம் காரமாக வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages