විභාග අක්‍රමිකතාවයන් ගැන කියන්න සිසුන් පිරිසක් විපක්ෂ නායකවරයා හමුවෙයි

2018 වසර සඳහා නාවල විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය මඟින් පැවැත්වූ නීති ප්‍රවේශ විභාගයේ අක්‍රමිකතාවයන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් පිරිසක් අද (15) පෙරවරුවේදී පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේදි විපක්ෂ නායකවරයා හමුවී ඇත.

2018-05-20 දින විභාගය පවත්වා ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට මාස 6කට වඩා වැඩි කාලයක් ගතවී ඇති අතර ප්‍රතිඵල සටහන නිකුත්වී සති 2ක් පමණ ගතවූ පසු නැවත ප්‍රතිඵල සටහනක් විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයේ වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කර ඇත. 

එමඟින් මුල් ප්‍රතිඵල සටහනේ අසමත් සිසුන් කිහිප දෙනෙකු දෙවනුවට පල කල ලේඛනයේ ඉතා විශාල ලකුණු පරතරයකින් සමත්ව ඇති බවද ඔවුන් මෙහිදී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට පවසා ඇත.

අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය මේ කෙරෙහි යොමු කිරීමට කටයුතු කරන බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත.

මෙම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඩලස් අලහප්පෙරුම, උදය ගම්මන්පිල, අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා, සිසිර ජයකොඩි, අනුරාධ ජයරත්න, විපක්ෂ නායක ලේකම් හර්ෂ විජේවර්ධන යන මහත්වරුන්ද සහභාගී වී ඇත.
විභාග අක්‍රමිකතාවයන් ගැන කියන්න සිසුන් පිරිසක් විපක්ෂ නායකවරයා හමුවෙයි විභාග අක්‍රමිකතාවයන් ගැන කියන්න සිසුන් පිරිසක් විපක්ෂ නායකවරයා හමුවෙයි Reviewed by NEWS on March 15, 2019 Rating: 5