றிஸாட் பதியுதீனுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லாப் பிரரனைக்கு மஹிந்த, பசில் எதிர்ப்பு..! ,

இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...