மோடியின் அதிரடித் தீர்மானம் 21 நாட்களுக்கு இந்தியாவை முடக்க தீர்மானம்.


நாளை நள்ளிரவு முதல் 21 நாட்களுக்கு முழு இந்தியாவையும் முடக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி தீர்மானித்துள்ளார்.
மோடியின் அதிரடித் தீர்மானம் 21 நாட்களுக்கு இந்தியாவை முடக்க தீர்மானம். மோடியின் அதிரடித் தீர்மானம் 21 நாட்களுக்கு இந்தியாவை முடக்க தீர்மானம். Reviewed by ADMIN on March 24, 2020 Rating: 5