இலங்கை ரூபாவின், பெறுமதி வீழ்ச்சி..


இலங்கை மத்திய வங்கியின் தரவுகளுக்கு அமைய அமெரிக்க டொலர் ஒன்றுடன் ஒப்பிடுகையில் இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதியானது இன்றைய தினம் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

அதன்படி அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 185.08 ரூபாவாக உள்ளது.
இலங்கை ரூபாவின், பெறுமதி வீழ்ச்சி.. இலங்கை ரூபாவின், பெறுமதி வீழ்ச்சி.. Reviewed by ADMIN on March 17, 2020 Rating: 5