பாடசாலை மாணவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்புஎதிர்வரும் பாடசாலை விடுமுறை காலத்தில் கல்வி நடவடிக்கைகளில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதற்காக கல்வி அமைச்சினால் இணைய கல்விக்கூடம் என்ற பெயரில் www.e-thaksalawa.moe.gov.lk என்ற இணையத்தளம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த இணையதளம் தமிழ், சிங்களம் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மூன்று மொழிகளிலும் காணப்படுகின்றது.
இதில், தரம் 1 முதல் தரம் 13 வரை அனைத்து பாடத்திட்டங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், ஆரம்ப பிரிவிற்கான e-பாடங்கள் மற்றும் மேலதிக வாசித்தல் கையேடுகள், e-புத்தகசாலை, சிங்கள-தமிழ் அகராதி, பெரியார்களின் சுயசரிதை, வினாத்தாள்கள் (தரம் 1-11க.பொ.த.சா.தரம் /உயர்தம் கடந்தகால வினாத்தாள்கள் /மாதிரி வினாத்தாள்கள் ), பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் (கல்விசார் விளையாட்டுக்கள்/ பாடல்கள்), பிரிவெனாவிற் குறிய பாடங்கள், விசேட தேவையுடைய மாணவர்களுக்கான பாடங்கள் ஆகியன இதில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.
பாடசாலை மாணவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு பாடசாலை மாணவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு Reviewed by ADMIN on March 20, 2020 Rating: 5