இலங்கையிலுள்ள முஸ்லிம் வைத்தியர்கள் குழு கொரோனாவுக்கு இலவச வைத்திய சேவை : நீங்களும் அழைக்கலாம்!

              

இலங்கையிலுள்ள முஸ்லிம் வைத்தியர்கள் குழுவொன்று தமது வைத்திய பணியை இலவசமாக செய்ய முன் வந்துள்ளார்கள்.

24 மணித்தியாலங்களில் எந்த நேரமும் அவர்களை தொடர்பு கொண்டு வைத்திய ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.
இலங்கையிலுள்ள முஸ்லிம் வைத்தியர்கள் குழு கொரோனாவுக்கு இலவச வைத்திய சேவை : நீங்களும் அழைக்கலாம்! இலங்கையிலுள்ள முஸ்லிம் வைத்தியர்கள் குழு கொரோனாவுக்கு இலவச வைத்திய சேவை : நீங்களும் அழைக்கலாம்! Reviewed by ADMIN on March 23, 2020 Rating: 5