பிரிட்டன் இளவரசர் சார்ல்ஸுக்கு, கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டது.பிரிட்டன் இளவரசர் சார்ல்ஸுக்கு கொரோனா இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு 71 வயது. ஆனால், அவர் ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பதாக அரண்மனை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பிரிட்டன் இளவரசர் சார்ல்ஸுக்கு, கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டது. பிரிட்டன் இளவரசர் சார்ல்ஸுக்கு, கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டது. Reviewed by ADMIN on March 25, 2020 Rating: 5