வட மத்திய மாகாணத்துக்கு புதிய ஆளுநர் நியமனம்வட மத்திய மாகாண புதிய ஆளுநராக மஹிபால ஹேரத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதற்கான நியமனம் இன்று பகல் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
வட மத்திய மாகாணத்துக்கு புதிய ஆளுநர் நியமனம் வட மத்திய மாகாணத்துக்கு புதிய ஆளுநர் நியமனம் Reviewed by ADMIN on March 23, 2020 Rating: 5