பாலித்தவை கைதுசெய்ய பொலிஸார் அனுமதி கோரல் - நீதிமன்றம் மறுப்புகளுத்துறையில் மக்களுக்கு சமைத்த உணவை விநியோகித்து வரும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பாலித தெவரப்பெருமவையும் கைது செய்ய பொலிஸார் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கோரியுள்ளதுடன் நீதிமன்றம் அதற்கு மறுத்துள்ளது.
பாலித்தவை கைதுசெய்ய பொலிஸார் அனுமதி கோரல் - நீதிமன்றம் மறுப்பு பாலித்தவை கைதுசெய்ய பொலிஸார் அனுமதி கோரல் - நீதிமன்றம் மறுப்பு Reviewed by ADMIN on April 15, 2020 Rating: 5