தேர்தலுக்கான திகதி தொடர்பில் சற்றுமுன் தேர்தல் ஆணையாளர் வெளியிட்ட அறிவிப்பு.


தேர்தலை நடத்துவதற்கான இறுதி திகதியை தீர்மானிப்பதற்காக தேர்தல் ஆணைக்குழு உறுப்பினர்கள் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை ஒன்றுகூட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
தேர்தலுக்கான திகதி தொடர்பில் சற்றுமுன் தேர்தல் ஆணையாளர் வெளியிட்ட அறிவிப்பு. தேர்தலுக்கான திகதி தொடர்பில்  சற்றுமுன் தேர்தல் ஆணையாளர் வெளியிட்ட அறிவிப்பு. Reviewed by ADMIN on June 03, 2020 Rating: 5