விஜித பேருகொடவுக்கு இராஜாங்க அமைச்சர் பதவிநெடுஞ்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சராக விஜித பேருகொட இன்று (22) காலை பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளார்.

துறைமுகம் மற்றும் கப்பல் துறை இராஜாங்க அமைச்சராக கடந்த 19ம் திகதி இவர் பதவிப்பிரமாணம் செய்துக் கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.