அம்பாறை பள்ளிக்கு அதிரடியாக சென்ற ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லாஹ்!


கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் எம்.ஏ.எல்.எம். ஹிஸ்புல்லாஹ் இன்றைய தினம்  தாக்குதலுக்குள்ளான அம்பாறை ஜும்ஆ பள்ளிவாசலுக்கு விஜயம் செய்துள்ளார். பள்ளிவாயலின் நிலை பற்றி கேட்டுறிந்தார். 

இப்பள்ளிவாயலுக்கு இதுவரை தாக்குதலுக்கான நஷ்டஈடு வழங்கப்படவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது 

அம்பாறை பள்ளிக்கு அதிரடியாக சென்ற ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லாஹ்! அம்பாறை பள்ளிக்கு அதிரடியாக சென்ற ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லாஹ்! Reviewed by Ceylon Muslim on January 18, 2019 Rating: 5