උත්සව සමයේ මිල්කෝ-හයිලන්ඩ් නිෂ්පාදන වැඩි කිරීමට උපදෙස්

උත්සව සමය සඳහා මිල්කෝ, හයිලන්ඩ් නිෂ්පාදන වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සළසන්නැයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා විසින් උපදෙස් ලබා දී තිබේ.එමෙන්ම කිරි කර්මාන්තශාලාව වෙත ලැබෙන කිරි ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම උදෙසා එක් රැස් කිරීම වර්ධනය කිරීමටත්, දෛනික නිෂ්පාධිත අයිස්ක්‍රීම් හා යෝගට් ප්‍රමාණය 20,000 කින් ඉහළ දැමීමටත් උපදෙස් ලබා දී ඇත.

විදේශීය කිරිපිටි ගැටළුව සමඟ මිල්කෝ නිෂ්පාදන අලෙවිය ඉහළ ගොස් ඇති බැවින් වෙළඳපොලේ කිරිපිටි හිඟයක් මතුව තිබේ. මේ හෙයින් දෛනික කිරිපිටි නිෂ්පාදනයන් ඉහළ දැමීමේ අරමුණ වී තිබේ.දිගන මිල්කෝ කිරි නිෂ්පාදනාගාරයේදි පැවති සාකච්ඡාවකදී කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා නිලධාරීන්ට මෙලෙස උපදෙස් ලබා දී තිබේ.දෛනික කිරි සැපයුම වියලි කාලගුණය සමඟ ලීටර් ලක්ෂය දක්වා අඩුවි ඇති අතර, අඹේවෙල කිරි කර්මාන්තශාලාව සඳහා දෛනිකව කිරි ලීටර් ලක්ෂ 04ක අවශ්‍යතාවයක් පැන නැඟී ඇතැයි එම හමුවේදී අනාවරණය වී තිබේ.

එමෙන්ම කිරි එක් රැස් කිරීමේ නිලධාරීන් සඳහා මෙම මාස කිහිපය තුළදී ඉලක්කයක් ලබා දී ඇති අතර , එය සැපිරීමට කටයුතු නොකරන නිලධාරීන්ට අවශය නීතීමය පියවර ගන්නා ඉදිරියේදී ගැනීමටද නියමිතය.

මෙම අවස්ථාවට මිල්කෝ සමාගමේ සභාපති කීර්ති මිහිරිපැන්න මහතා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් රැසක් සහභාගී වුහ. 
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...