ரமழானின் முஸ்லிம் அரச ஊழியர்களுக்கு விசேட சுற்றறிக்கை..!

2019 ரமழான் காலத்தில் முஸ்லிம் அரச ஊழியர்களுக்கான விசேட விடுமுறை குறித்த பொது நிர்வாக அமைச்சின் சுற்றறிக்கை வெளியாகியுள்ளது.

பெருநாள் தினத்திற்கு 14 நாட்களுக்கு முன்னர் சம்பள முற்பணம் ....
இந்த செய்தியை நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள...