ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவில் ரிசாட் பதியுதீன் ஆஜர் ..


முன்னாள் அமைச்சர் ரிசாட் பதியுதீன் ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவில் முன்னிலையாகியுள்ளார்.

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பில் வாக்குமூலம் ஒன்றினை வழங்குவதற்காகவே ரிசாட் பதியுதீன் ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவில் முன்னிலையாகியுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவில் ரிசாட் பதியுதீன் ஆஜர் .. ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழுவில் ரிசாட் பதியுதீன் ஆஜர் .. Reviewed by ADMIN on June 19, 2020 Rating: 5