முஸ்லிம் சமூகத்திற்காக குரல் கொடுத்த விமலத்ன தேரர் மறைவு கவலைக்குரியது

முஸ்லிம் சமூகத்திற்காக குரல் கொடுத்த விமலரத்ன தேரரின் மறைவு கவலைக்குரியது, தேரரின் மறைவுக்கு சிலோன் முஸ்லிம் ஆழந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறது.


முஸ்லிம் சமூகத்திற்காக குரல் கொடுத்த விமலத்ன தேரர் மறைவு கவலைக்குரியது முஸ்லிம் சமூகத்திற்காக குரல் கொடுத்த விமலத்ன தேரர் மறைவு கவலைக்குரியது Reviewed by NEWS on February 04, 2018 Rating: 5