முஸ்லிம் சமூகத்திற்காக குரல் கொடுத்த விமலத்ன தேரர் மறைவு கவலைக்குரியது - Ceylon Muslim - First Islamic Tamil Digital Media in Sri Lanka | Sonkar's Rich Content Platform

Post Top Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE

முஸ்லிம் சமூகத்திற்காக குரல் கொடுத்த விமலத்ன தேரர் மறைவு கவலைக்குரியது

Share This
முஸ்லிம் சமூகத்திற்காக குரல் கொடுத்த விமலரத்ன தேரரின் மறைவு கவலைக்குரியது, தேரரின் மறைவுக்கு சிலோன் முஸ்லிம் ஆழந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறது.


Post Bottom Ad

PLACE YOUR ADVERT HERE