அம்பாறை பள்ளிவாசல் தாக்கப்பட்டமை தொடர்பிலான ஆவணப்படம் ஐ.நாவில் ஒளிபரப்புஅம்பாறை பள்ளிவாசல் உட்பட கண்டி கலவர விவகாரம் தொடர்பிலான ஆவணப்படம் ஐ.நா அதிகாரிகளுக்குநேற்று  திரையிடப்பட்டது.
அம்பாறை பள்ளிவாசல் தாக்கப்பட்டமை தொடர்பிலான ஆவணப்படம் ஐ.நாவில் ஒளிபரப்பு அம்பாறை பள்ளிவாசல் தாக்கப்பட்டமை தொடர்பிலான ஆவணப்படம் ஐ.நாவில் ஒளிபரப்பு Reviewed by NEWS on March 21, 2018 Rating: 5