தற்போது வாசிக்கப்படும், 2019 வரவு செலவுத்திட்டத்தில் முஸ்லிம்களின் மீள்குடியேற்றத்திற்கும் நிதி ஒதுகீடு செய்யப்படுவதாக நிதி அமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்துள்ளார்


விபரங்களுக்கு.. 

Share The News

Post A Comment: