பியசேனவுக்கு 4 வருட சிறை, 5.4 மில்லியன் தண்டப்பணம்

முறையற்ற விதத்தில் அரசாங்க வாகனங்களை பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டின் கீழ் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பியசேனவுக்கு 04 வருட சிறையுடன், 5.4 மில்லியன் தண்டப் பணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது
பியசேனவுக்கு 4 வருட சிறை, 5.4 மில்லியன் தண்டப்பணம் பியசேனவுக்கு 4 வருட சிறை, 5.4 மில்லியன் தண்டப்பணம் Reviewed by Ceylon Muslim on May 06, 2019 Rating: 5