சற்றுமுன் வரை தாக்குதலுக்கு உள்ளான வீடுகள் விபரம்.


1-சனத் நிஷாந்தவின் வீடு

2-திஸ்ஸ குட்டி

ஆராச்சியின் வீடு

3-குருநாகல் மேயர் மாளிகை

4-ஜான்ஸ்டன் வீடு மற்றும் அலுவலகம்

5-மொரட்டுவை மேயர் மாளிகை

6-எம்பி அனுஷா பாஸ்குவலின் வீடு

7-பிரசன்ன ரணதுங்கவின் வீடு

8-ரமேஷ் பத்திரனவின் வீடு

9-சாந்த பண்டாரவின் வீடு

10-ராஜபக்சே பெற்றோரின் கல்லறை

11- நீர்கொழும்பில் உள்ள அவென்ரா கார்டன் ஹோட்டல்

12-அருந்திகாவின் வீடு

13-கனக ஹேரத்தின் வீடு

14-காமினி லொகுகேவின் வீடு

15-காலியில் உள்ள ரமேஷ் பத்திரனவின் வீடு

16-மொரட்டுவை மேயர் சமன் லால் இல்லம்

லான்சாவின் 17-2 வீடுகள்

18-வென்னப்புவ நைனாமடம ட்ரெவின் பெர்னாண்டோ வீடு

19-யானை சபர் வீடு

20-பந்துல குணவர்தன வீடு

21. வீரகெட்டிய மெதமுலன வீடு

22.கேகல்ல மஹிபால ஹேரத் ஹவுஸ் 10pm 9/05/2022

23-கொட்டிகாவத்தை ரேணுகா பெரேரா இல்லம் இரவு 10.30

24-கம்பஹா நாலக கொடஹேவா இல்லம் இரவு 10.40

25- விமல் வீரவன்சவின் வீடு இரவு 10.45

26-அசோசியேட் சூப்பர் சென்டர் காலி இரவு 10.50

27- சிறிபாலகம்லத் வீடு இரவு 11 மணி

28- கெஹலிய ரபுக்வெல்ல வீடு இரவு 11.10

29-ரோஹித அபேகுணவர்தன இல்லம் இரவு 11.15

30-நீர்கொழும்பு குரான கிராண்டீசா ஹோட்டல் இரவு 11.40

31-காஞ்சனா விஜேசேகர இல்லம் இரவு 11.45

32-துமிந்த திசாநாயக்க வீடு இரவு 11.45

33-அலிசப்ரி ரஹீம் வீடு (புத்தளம்)


34 : விமலவீர திஸ்ஸாநாயக்க