இராஜாங்க அமைச்சர் SMM முஷர்ரப் கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்..

 

இராஜாங்க அமைச்சர் SMM முஷர்ரப் கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்..


அமைச்சர் நஸீர் அஹமட் , இராஜாங்க அமைச்சர் காதர் மஸ்தான் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர்..