ஹரின், மனுஷ உள்ளிட்டோருக்கும் அமைச்சுப் பதவிகள் [முழு விபரம்]புதிய அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் 9 பேர் சற்றுமுன்னர் ஜனாதிபதி முன்னிலையில் சத்தியப் பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.அதன்படி,


சுசில் பிரேமஜயந்த – கல்வி

விஜேதாச ராஜபக்ஷ – நீதியரசர்

திரான் அலஸ் – பொது பாதுகாப்பு

ஹரின் பெர்னாண்டோ – சுற்றுலா

மனுஷ நாணயக்கார – தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு


கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல – சுகாதார அமைச்சர்

நிமல் சிறிபால டி சில்வா – துறைமுகங்கள், கடற்படை மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து

ரமேஷ் பத்திரன – பெருந்தோட்ட கைத்தொழில்

நலின் பெர்னாண்டோ – வர்த்தகம், வர்த்தகம் மற்றும் உணவுப் பாதுகாப்பு