பெரிய வெங்காயத்திற்கு 50 ரூபா வரி விதிப்பு !


இறக்குமதி செய்யப்படும் ஒரு கிலோகிராம் பெரிய வெங்காயத்திற்கு 50 ரூபா சிறப்புப் பண்ட வரியை நிதியமைச்சு விதித்துள்ளது.


இந்த வரி சிறப்புப் பண்ட வரி சட்டத்தின் கீழ் வரும் 23ஆம் திகதி முதல் அடுத்த 3 மாதங்களுக்கு அமலில் இருக்கும் என நிதி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.


மேலும், உப்பு இறக்குமதியின் மீது விதிக்கப்படும் 40 ரூபா சிறப்புப் பண்ட வரியில் இருந்து கிலோவுக்கு 10 ரூபா  அறவிடப்பட வேண்டும் என்றும், வணிக நோக்கமில்லாமல் மருந்துகளை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனத்திற்கு எஞ்சிய தொகையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் நிதி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.