நிட்டம்புவ பாத்திமா இல்மா என்ற 17வயது மாணவியை காணவில்லை!ஒகடபொல, கஹட்டோவிட்ட, நிட்டம்புவ பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த பாத்திமா இல்மா என்ற 17வயது கொண்ட மாணவியை காணவில்லை என இல்மாவின் தயார் UTv செய்திப்பிரிவுக்கு உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.


இன்று வியாழக்கிழமை காலை 6:30 மணியிலிருந்து காணாமல் போயுள்ளார். திஹாரி பகுதியிலிருந்து பஸ் வண்டியில் பயணம் செய்ய தயாரான சீ.சி.ரீ.டி காட்சியும் வெளியாகியுள்ளது.


இவரைக் கண்டவர்கள் அல்லது இவர் தொடர்பாக ஏதும் விடயங்கள் தெரிந்தவர் 076 63 88 362 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தை அவசரமாக தொடர்பு கொள்ளுமாறு பெற்றோர்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றனர்.