ரணிலின் நியமனம் : ரூபாவிற்கு எதிரான டொலர் சரிகிறிது


இலங்கையில் உரிமம் பெற்ற வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை குறைந்துள்ளது.


அதன்படி, இலங்கையில் பல உரிமம் பெற்ற வர்த்தக வங்கிகள் அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை இன்று 365 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.

 

நேற்றையதினம்  டொலரின் விலை 380 ரூபாவாக இருந்தமை  குறிப்பிடத்தக்கது.


ரணில் விக்ரமசிங்க பிரதமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பொருளாதாரத்தின் சரிவு நிறுத்தப்படும் என்று பரவலாக நம்பப்படுகிறது.


அத்துடன், ஜப்பானிடமிருந்து 2 பில்லியன் டொலர்களைப் பெறுவதற்கான பேச்சுக்களும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.


இந்த நிலையில், ரூபாவிற்கு எதிரான அமெரிக்க டொலரின் பெறுமதி சரிய ஆரம்பித்துள்ளதை அவதானிக்க முடிகிறது.