🔵ஒரே நாளில் மீண்டும் வீழ்ச்சியடைந்த தங்கத்தின் விலை


நேற்றையதினத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இன்றையதினம் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. 


⭕இன்றைய தங்க நிலவரம்


இதன்படி, இன்றையதினம்() தங்க அவுண்ஸ் ஒன்றின் விலையானது 590,426 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.


🔹24 கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் விலை 166,650 ரூபாவாகவும், 24 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 20,830 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது. 


🔹அதேசமயம், 22  கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் விலை 152,800 ரூபாவாகவும், 22 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 19,100 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.


🔹மேலும், 21 கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் விலை 145,850 ரூபாவாகவும், 21 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 18,230 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது. 


இதேவேளை, ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையானது இந்த விலைகளில் இருந்து மாற்றம் பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.